Şartlar ve Koşullar

MaxxClinic platformunu kullanmadan önce “kullanım koşullarını” dikkatlice okumanızı öneririz.

Bu platformu kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:

Sitemiz Sağlık Bakanlığı 15/2/2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliği 29. maddesine göre sunduğumuz hizmetlerle ilgili konularda bilgilendirme amaçlı tanıtım ve ilan kapsamında hazırlanmıştır. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilmemiştir. MaxxClinic , tıbbi konularda teşhis ve tedavi hizmeti sunmayı taahhüt etmez. Bu sitede verilen bilgiler, bir hasta / site ziyaretçisi ile mevcut doktoru arasındaki ilişkiyi değiştirmek değil desteklemek için tasarlanmıştır.

Platformumuzun web sitesi ve web sitesine bağlı tüm bölümler (‘site’) MaxxClinic firmasının (Firma) malıdır ve firmamız tarafından işletilir. Siz (‘Kullanıcı’) platformumuzda sunulacak olan hizmetleri kullanırken aşağıda sayılan koşullara bağlı olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmak ile kullanmaya devam etmek ile; yasalara göre sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu Sözleşme, MaxxClinic ve kullanıcılarına sözleşme konusu platforma ilişkin hak ve sorumluluklar yüklemektedir. Taraflar işbu Sözleşme’yi kabul ettiklerinde bu hak ve yükümlülüklerini Sözleşme’de talep edilen şartlara uygun olarak eksiksiz, doğru ve zamanında yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

1. Sorumluluklar

1.1 MaxxClinic her zaman fiyatlarda ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.2 MaxxClinic, teknik arızalar hariç olmak kaydıyla, üyelerin sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Kullanıcı, sitenin kullanımı sırasında tersine mühendislik gibi işlemler yapmayacağını veya sitenin kaynak kodunu bulmaya veya elde etmeye yönelik herhangi bir işlemde bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcı ayrıca yukarıdaki durumlara aykırı hareket ederse ve 3. kişiler nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olacağını ve hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul eder.

1.4 Kullanıcının site içerisinde sitenin herhangi bir bölümünde yapacağı işlemlerde veya genel ahlak ve örf kurallarının kanunlara aykırı olarak iletilmesinde, kişilerin haklarını zedeleyici, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik veya bir telif hakkı ihlali oluşturması halinde, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üreteceğini kabul etmektesiniz. Aksi halde oluşacak her türlü zarardan tamamen kullanıcı sorumludur ve bu durumda MaxxClinic yetkilileri bu hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve kullanıcıya karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple adli makamlardan gelen olaylar veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri doğrultusunda bilgi paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5 MaxxClinic üyelerinin birbirleriyle veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kullanıcıların sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1 MaxxClinic platformunda yer alan unvan, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları MaxxClinic’e aittir ve bunların koruma altına alınması ulusal ve uluslararası hukuk tarafından gerçekleştirilir. MaxxClinic ’in ziyaret edilmesi ya da MaxxClinic hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak ve taviz verilmesine neden olmaz.

2.2 MaxxClinic platformunda yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. MaxxClinic ile ilgili herhangi bir detay diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak asla kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1 MaxxClinic, kullanıcıların kişisel bilgilerini 3. kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan bilgiler şu şekildedir: İsim, soyisim, adres, telefon numarası, e-posta adresi. Söz konusu bilgiler kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2 Kullanıcı; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru gibi pazarlama faaliyetleri bağlamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, MaxxClinic’in sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve kişisel bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına onay verdiğini kabul eder ve açıklar. Bu tür kişisel bilgiler firma çatısı altında müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun indirim ve kampanyalar oluşturmak ve bunlarla ilgili istatistiksel çalışmalar yapmak maksadı ile işlenebilecektir.

3.3 Gizli Bilgiler, ancak resmi kurumlar tarafından usulüne uygun bir şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Kayıt ve güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

5. Mücbir Sebep

MaxxClinic ve kullanıcıların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden kaynaklı olarak sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca yerine getirilemez hale gelirse tarafların sorumluluğu bu süre zarfında ortadan kalkmış sayılır. Bu sürede MaxxClinic ve kullanıcıların sözleşmeden doğan hak ve sorumlukları askıya alınmaktadır.

6. Sözleşmenin Tamamı ve Uygulanabilirlik

Sözleşme şartlarından birinin kısmen veya tamamen geçersiz olması halinde, Sözleşmenin diğer kısmı geçerliliğini korur.

7. Sözleşme Değişiklikleri

MaxxClinic, platformda sunulan hizmetleri ve sözleşme şartlarını dilediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetleri kullanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

8. Bildirim

Sözleşmede yer alan taraflara yapılacak tüm tebligatlar, MaxxClinic’in üyelik formundaki posta adresi ve e-posta kullanıcısının adresi aracılığıyla yapılacağı bilinerek gönderilecektir. Kullanıcılar, kayıt olurken bildirdikleri adresin geçerli bir tebligat adresi olduğunu kabul ederler. Bu adresin değişmesi durumunda 7 gün içerisinde değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini aksi durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder ve beyan eder.

9. Delil Sözleşmesi

MaxxClinic ve kullanıcılar arasında sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda MaxxClinic ve kullanıcıların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları ilgili kanun maddeleri uyarınca delil olarak kabul edilir. Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder ve beyan eder.

10. Anlaşmazlıkların Çözümü

Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Antalya mahkemeleri yetkilidir.