Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi

İşbu Aydınlatma metni ile MaxxClinic’e sağladığınız verilerinizin ve çeşitli özel nitelikli bilgilerinizin MaxxClinic tarafından işbu Aydınlatma metninde belirtilen şekilde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin tebliğde belirlenen amaçlarla işlenebileceği hususunda kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollarla elde edilen kişisel veriler, hukukun genel ilkeleri ve tebliğ ile bu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kanunda ve kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen hallerde şirketimiz tarafından işlenecektir.

MaxxClinic internet sitelerine ve mobil uygulamalarına yaptığınız ziyaretlere istinaden kişisel verilerinizin bir uzmana danışılması suretiyle kullanıcılara geçmişte yapılan çeşitli reklamlara ilişkin bilgilerin toplanması ve yayınlanması, toplanan bilgiler ışığında reklamların optimize edilmesi, internet sitelerinin ve mobil uygulamaların kullanıcı dostu bir deneyim kazanması ve en iyi şekilde çalışması için internet sitelerinin geliştirilmesinin sağlanması, MaxxClinic hizmet ve ürünlerinin iyileştirilmesi. İnternet sitesi hizmetlerinin kullanımının kolaylaştırılması ve internet sitesi kullanımınızın ve MaxxClinic’in internet kullanıcılarının çeşitli ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirilmesini ve kullanıcılara daha iyi hizmet sunulmasını sağlamak ve bu bilgilerin raporlanması için gerekli istatistiki bilgileri elde etmek, MaxxClinic’in ticari faaliyetlerini geliştirmek için kampanya estetiği sağlamak, Özel tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde yapılacak reklam ve pazarlama faaliyetleri, internet sitesi ve internet sitesi üzerinden internet kullanıcılarının ilgi alanlarına göre özelleştirilmek üzere reklam vermiş olmanız halinde, hedef kitle üyeliğini talep eden kullanıcıların işlerinin bir uzmana danışarak tamamlanması amacı ile çeşitli MaxxClinic bilgileri ile sınırlı olarak ele alınabilir. Ayrıca üyeler, kullanıcıların ürün ve hizmetlerini, kullanım alışkanlıklarını ve müşterilere daha iyi hizmet sunmak için gerekli çalışmaları takdir etmiş ve çeşitli ihtiyaçlara göre özelleştirmiştir. Özdeş ve bütünleşik pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, üye MaxxClinic’te yer alan iletişim formunu doldurarak bize iletmesi, üyelerin bu iletişim formunda herhangi bir şekilde talepte bulunması halinde, bu taleplerin yerine getirilmesi için çeşitli aksiyonlar alınması amacıyla da sınırlı olarak faaliyet gösterebilir.

Tebliğ ve kanuna göre kanunlarda öngörülen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin MaxxClinic’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve MaxxClinic’in verilerinin kişilerin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmesinin gerekli olması, ilgili kanunda belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına ve çeşitli işleme amaçlarına uygun olarak ve bu metinde açıkça belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesinin mümkün olması.

MaxxClinic, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında çeşitli iştiraklerine, grup şirketlerine, iş ortaklarına, bağlı ortaklıklarına, hissedarlarına ve ilgili hizmet ve servis faaliyetlerini yerine getirmek üzere birden çok iş birlikçisine birden çok koşulda ve ilgili kanunlarda kişisel verilerin işlenmesi için belirtilen işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Bilgilerinize.